BLOKI HR (dla B-ALL i T-ALL)

wg. protokołu AIEOP-BFM ALL 2017

Bloki HR (HR-1′, HR-2′, HR-3′) przeznaczone są dla wszystkich pacjentów z grupy HR i rozpoczynają się 2 tygodnie po zakończonej Konsolidacji (dla B-ALL) lub Protokole IB (dla T-ALL). Każdy blok trwa planowo 6 dni i może być rozpoczęty, gdy spełnione są poniższe warunki:
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– odpowiednie parametry moczu
– dobry stan błon śluzowych
– odpowiednie parametry dla organów ( Kreatynina, ALT/AST, Bilirubina)
– rosnąca liczba krwinek oraz:
•  GRAN (granulocyty) ≥ 500/μL
•  PLT (płytki krwi) ≥ 50,000/μL
– ALT/AST  < 10 x górna granica normy
– Bilirubina < 3 x górna granica normy

Rozpoczęcie Bloku HR-2′ i HR-3′ powinno nastąpić najszybciej jak to możliwe po zakończeniu poprzedniego bloku po regeneracji i uzyskaniu wymaganych parametrów (wymienionych powyżej).

Po zakończeniu Bloku HR-3′ jeśli pacjent nie jest kierowany na przeszczep to zaczyna Protokół III+ przejściowe PODTRZYMANIE HR, gdy tylko zostaną spełnione odpowiednie kryteria. Dla pacjentów, którzy uzyskali MRD HR≥ 5×10^-4 przeznaczony jest dodatkowy protokół DNX-FLA przed przeszczepem.

→  PROTOKÓŁ III + przejściowe PODTRZYMANIE HR
→  DNX-FLA
– dla MRD HR≥5×10^-4