CAR-T wielka nadzieja dla lekoopornej i nawracającej B-ALL

Terapia CAR-T polega na zmodyfikowaniu komórek odpornościowych chorego (limfocytów T) i zaprogramowaniu ich, aby rozpoznawały i zwalczały komórki nowotworowe (nieprawidłowe limfocyty B). Leczenie jest indywidualne dla każdego pacjenta. Od chorego pobiera się limfocyty, zamraża je i wysyła do laboratorium, gdzie są odpowiednio modyfikowane (z wykorzystaniem wirusa). CAR-T stosuje się obecnie TYLKO dla pacjentów z B-ALL, ale trwają juz badania nad wykorzystaniem tej metody także dla pacjentów z T-ALL.

Czy mamy szanse na CAR-T w Polsce?

Terapia CAR-T nie jest jeszcze dostępna u nas w kraju, ale prowadzone są już próby wprowadzenia terapii CAR-T w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym! Więcej o tym w PUBLIKACJI. Wiemy także, że od pewnego czasu klinika we Wrocławiu prowadzi rozmowy nt. współpracy w zastosowaniu CAR-T w Polsce.

Gdzie CAR-T jest dostępne i jaka jest jego skuteczność?

CAR-T w postaci leku o nazwie Tisagenlekleucel (Kymriah) zostało zarejestrowane w USA, UE, Kanadzie i Szwajcarii do leczenia osób poniżej 25 r.ż. z nawrotową lub oporną na leczenie ALL oraz dorosłych z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem DLBCL. 

W lutym 2019 r. przedstawiono wyniki długookresowej analizy badań nad terapią CAR-T firmy Novartis, które potwierdzają skuteczność terapii, trwałą odpowiedź na leczenie, a także dobry profil bezpieczeństwa. Dzieci cierpiące na nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL), uzyskały 82% wskaźnik remisji w ciągu 3 miesięcy od zastosowania terapii, przeżycie bez nawrotu po 24 miesiącach wyniosło 62%, ponadto u 98% pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, nie stwierdzono minimalnej choroby resztkowej (MRD-)

Badanie zostało przeprowadzone w 25 ośrodkach z 11 krajów (USA, Kanada, Australia, Japonia oraz w Europa: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia i Hiszpania). Dane zaprezentowano na 60. corocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), źródło: TUTAJ.

Jak widać CAR-T jest już dostępne u naszych sąsiadów, najbliżej w Niemczech, np. we Frankfurcie nad Menem czy w Austrii w Wiedniu. Niestety, mimo, że ceny nieco spadły to i tak koszty nadal są kosmiczne, Novartis wycenia w Europie CAR-T na 320 tyś Euro…

Badania nad CAR-T dla pacjentów z T-ALL!

To co wydawałoby się jeszcze niedawno niemożliwe, powoli staje się faktem! Co prawda dopiero terapie CAR-T nakierowane na T-ALL są w fazie badań, ale jest duża szansa, że przynajmniej część najtrudniejszych przypadków T-ALL będzie można także leczyć metodą CAR-T. Oczywiście tu będzie inna modyfikacja limfocytów T, czyli taka, która uchroni przed bratobójczym pożeraniem wszystkich limfocytów T, a jedynie tylko tych o konkretniej ekspresji (np. CD1, CD2, CD5, and CD7).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *