ETAP 2 – HR – AUG IB

etap2
– Dla grupy HR – PROTOKÓŁ Aug IB – trwa 57 dni
(zaczyna się w 36, a kończy sie w 92 dobie od początku leczenia)

 

protokol-aug-ib

 

W 36 dobie leczenia pacjent z grupy IR/HR może rozpocząć Protokół Aug IB, jeśli spełnia poniższe warunki:
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– poziom Kreatyniny w normie
– odpowiednie parametry krwi, tzn:
•  WBC (leukocyty/krwinki białe) ≥ 2,000/μL
•  GRAN (granulocyty) ≥ 500/μL
•  PLT (płytki krwi) ≥ 50,000/μL

Stosowane leki w Protokole Aug IB:

• CPM (CYKLOFOSAMID/ENDOKSAN) – chemia dożylna – podawana w dobach 1, 29.
(+ MESNA)- lek osłaniający, podawany dożylnie w celu zmniejszenia nefrotoksyczności CPM (uszkodzenie nerek) – zapobiega podrażnieniom pęcherza.
• ARA-C (CYTOZARY) – chemia dożylna – podawana w 4 cyklach w dobach: 2, 3, 4, 5 oraz 9, 10, 11, 12 oraz 37, 38, 39, 40.
• 6-MP (MERKAPTOPURYNA) – doustnie (tabletki)  – podawana w 2 cyklach (1xdziennie  na pusty żołądek bez mleka) w dobach 1-4 oraz 29-42.
• MTX-IT (METHOTREXATE) – chemia do kręgosłupa podawana podczas punkcji lędźwiowej- podawana w dobach 2, 9, 16, 23.

Minimalne wymagania do rozpoczęcia każdego cyklu cytarabine (ARA-C):
• WBC (leukocyty/krwinki białe) ≥ 500/μL
• PLT (płytki krwi) ≥ 30,000/μL

Minimalne wymagania do rozpoczęcia drugiego wlewu cyclophosphamide (CPM):
• WBC ≥ 1,000/μL
• Granulocytes ≥ 300/μL
• Platelets ≥ 50,000/μL
• poziom Kreatyniny w normie

Planowo po zakończeniu Protokołu Aug IB pacjent ma 2 tygodnie przerwy, bez żadnej chemii. Wymagana jest jedynie kontrolna morfologia raz na tydzień. Po tej przerwie zaczyna się ETAP 3.

etap3


→  Dla grup IR/HR – (BLOKI HR-1′ + HR-2′ + HR-3′)x2 – trwa 120 dni