ETAP 2 – SR – PROTOKÓŁ IB

etap2
– Dla grupy SR i większość IR – PROTOKÓŁ IB – trwa 29 dni 
(zaczyna się w 36, a kończy sie w 64 dobie od początku leczenia)

 

protokol-ib

 

W 36 dobie leczenia pacjent z grupy SR może rozpocząć Protokół IB, jeśli spełnia poniższe warunki:
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– poziom Kreatyniny w normie
– odpowiednie parametry krwi, tzn:
•  WBC (leukocyty/krwinki białe) ≥ 2,000/μL
•  GRAN (granulocyty) ≥ 500/μL
•  PLT (płytki krwi) ≥ 50,000/μL

Spora część pacjentów przechodzi ten etap bez większych powikłań i tylko dojeżdza do szpitala (jeśli ma taką możliwość) na kolejne “porcje” chemii.

Stosowane leki w Protokole IB:

CPM (CYKLOFOSAMID/ENDOKSAN) – chemia dożylna – podawana w dobach: 1 i 29.
(+ MESNA)- lek osłaniający, podawany dożylnie w celu zmniejszenia nefrotoksyczności CPM (uszkodzenie nerek) – zapobiega podrażnieniom pęcherza.
ARA-C (CYTOZARY) – chemia dożylna – podawana w 4 cyklach w dobach: 2, 3 , 4, 5 oraz 10, 11, 12, 13 oraz 17, 18, 19, 20 oraz 24, 25, 26, 27.
6-MP (MERKAPTOPURYNA) – doustnie (tabletki) – od 1 doby codziennie przez 29 dni
MTX-IT (METHOTREXATE) – chemia do kręgosłupa podawana podczas punkcji lędźwiowej- podawana w dobach: 10, 24.

Ewentualne skutki uboczne w Protokole IB:

• SPADEK PARAMETRÓW KRWI  – niska hemoglobina, mała ilość płytek czy granulocytów (tzw. neutropenia) to powszechne zjawisko po chemioterapii. Zazwyczaj przy HGB<8 g/dl toczona jest krew, gdy PLT<30 tys/μl toczone są płytki, a na odbicie się granulocytów musimy po prostu cierpliwie poczekać. CPM (Endoksan) wpływa na chwilowe obniżenie liczby krwinek białych wytwarzanych  w szpiku kostnym (większa podatność na infekcje), które rozpoczyna się mniej więcej 7 dni od podania chemii, a odporność na zakażenia jest najniższa 10-14 dni. Następnie liczba komórek krwi stopniowo rośnie i zazwyczaj wraca do normy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu chemioterapii.
• GORĄCZKA NEUTROPENICZNA – stosunkowo rzadko pojawia się gorączka, często bez dodatkowych cech infekcji.
• WYPADANIE WŁOSÓW

Planowo po zakończeniu Protokołu IB pacjent ma 2 tygodnie przerwy, bez żadnej chemii. Wymagana jest jedynie kontrolna morfologia raz na tydzień. Po tej przerwie zaczyna się ETAP 3.

etap3

 

→  Dla grupy SR/IR, trwa 56 dni – PROTOKÓŁ  mM i M