ETAP 3 – BLOKI HR

etap3

→  Dla grup IR/HR, trwa 120 dni –
(BLOK HR-1′ + BLOK HR-2′ + BLOK HR-3′)x2

 

blok-hr-1

 

blok-hr-2

 

blok-hr-3

 

Po 2 tygodniach od zakończenia Protokołu Aug IB pacjent z grupy IR/HR zaczyna serię sześciu intensywnych bloków HR – (BLOK HR-1′ + BLOK HR-2′ + BLOK HR-3′)x2. Każdy BLOK HR trwa 6 dni, po nim następuje przerwa 14 dni i rozpoczyna się kolejny BLOK HR.

Do rozpoczęcia BLOKU HR-1′, wymagane jest aby pacjent spełniał poniższe warunki:
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– odpowiednie parametry moczu
– odpowiednie parametry dla organów ( Kreatynina, ALT/AST, Bilirubina)
– odpowiednie parametry krwi, m.in:
•  GRAN (granulocyty) ≥ 200/μL
•  PLT (płytki krwi) ≥ 50,000/μL
– saturacja ≥ 94%

Planowo po zakończeniu ETAPU 3 pacjent ma 2 tygodnie przerwy, bez żadnej chemii. Wymagana jest jedynie kontrolna morfologia raz na tydzień. Po tej przerwie zaczyna się ETAP 4.

etap4
→  Dla grup SR/IR/HR, trwa 49 dni – PROTOKÓŁ  II