Konsolidacja dla B-ALL

 wg. protokołu AIEOP-BFM ALL 2017

W 36 dobie pacjenci B-ALL jeśli mają spełnione określone warunki (wymienione poniżej), mogą zacząć drugi etap leczenia zwany Konsolidacją, który składa się z dwóch części: Konsolidacja A i Konsolidacja B. Wszyscy pacjenci z B-ALL otrzymują Konsolidację A. W zależności od m.in odpowiedzi na leczenie w dobie 33 (wynik MRD – minimalnej choroby resztkowej) i wstępnego podziału a grupę ryzyka pacjenci mogą mieć dwa różne warianty Konsolidacji B:
– Krótka Konsolidacja B [Consol. Bshort] – dla pacjentów z wczesnym non-HR
Rozszerzona Konsolidacja B [Consol. Bext] – dla pacjentów z wczesnym HR

Warunki, które musi spełniać pacjent, aby rozpocząć etap Konsolidacji (wymagane także do rozpoczęcia drugiej części czyli Konsolidacji B):
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– odpowiednie parametry krwi, tzn:
•  widoczna tendencja wzrostowa WBC (leukocyty/krwinki białe)
•  GRAN (granulocyty) ≥ 500/μL
•  PLT (płytki krwi) ≥ 50,000/μL

→ Krótka KONSOLIDACJA dla B-ALL
(Konsolidacja A + Krótka Konsolidacja B)


Spora część pacjentów przechodzi ten etap bez większych powikłań i tylko dojeżdża do szpitala (jeśli ma taką możliwość) na kolejne “porcje” chemii, jedynie podanie CPM wymaga minimum 24 godzinnego pobytu na oddziale.

Stosowane leki w Krótkiej KONSOLIDACJI:

6-MP (MERKAPTOPURYNA) – doustnie (tabletki) – od 1 doby codziennie przez 28 dni
ARA-C (CYTOZARY) – chemia dożylna podawana w 4 cyklach w dobach: 38-41 oraz 45-48 oraz 52-55 oraz 59-62
MTX-IT (METHOTREXATE) – chemia do kręgosłupa podawana podczas punkcji lędźwiowej- podawana w dobach: 45 i 59
CPM (CYKLOFOSAMID/ENDOKSAN) – chemia dożylna podawana w dobach: 50 i 64 (+ MESNA)- lek osłaniający, podawany dożylnie w celu zmniejszenia nefrotoksyczności CPM (uszkodzenie nerek) – zapobiega podrażnieniom pęcherza.


→ Rozszerzona KONSOLIDACJA dla B-ALL
(Konsolidacja A + Rozszerzona Konsolidacja B)

Stosowane leki w Rozszerzonej KONSOLIDACJI:

6-MP (MERKAPTOPURYNA) – doustnie (tabletki) – 2x po 14 dni, w dobach: 36-49 oraz 64-77
ARA-C (CYTOZARY) – chemia dożylna podawana w 4 cyklach w dobach: 38-41 oraz 45-48 oraz 66-69 oraz 73-77
MTX-IT (METHOTREXATE) – chemia do kręgosłupa podawana podczas punkcji lędźwiowej- podawana w dobach: 45, 64
CPM (CYKLOFOSAMID/ENDOKSAN) – chemia dożylna podawana w dobach: 64 i 78 (+ MESNA)- lek osłaniający, podawany dożylnie w celu zmniejszenia nefrotoksyczności CPM (uszkodzenie nerek) – zapobiega podrażnieniom pęcherza
• DEXA (DEXAMETHASONE) – sterydy doustne (tabletki) – od 1 doby (3xdziennie) codziennie przez 7 dni, zmniejszana dawka od 50 do 56 doby
• VCR (VINCRISTINE) – chemia dożylna – podawana w dobach 50 i 57
PEG L-ASP (PEG-L-Asparaginase / ONCASPAR) – chemia dożylna – podawana w dobie 50. W przypadku uczulenia na ten lek stosuje się zamiennik Erwinia Asparaginase

Ewentualne skutki uboczne w Konsolidacji:

• SPADEK PARAMETRÓW KRWI  – niska hemoglobina, mała ilość płytek czy granulocytów (tzw. neutropenia) to powszechne zjawisko po chemioterapii. Zazwyczaj przy HGB<8 g/dl toczona jest krew, gdy PLT<30 tys/μl toczone są płytki, a na odbicie się granulocytów musimy po prostu cierpliwie poczekać. CPM (Endoksan) wpływa na chwilowe obniżenie liczby krwinek białych wytwarzanych  w szpiku kostnym (większa podatność na infekcje), które rozpoczyna się mniej więcej 7 dni od podania chemii, a odporność na zakażenia jest najniższa 10-14 dni. Następnie liczba komórek krwi stopniowo rośnie i zazwyczaj wraca do normy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu chemioterapii.
• GORĄCZKA NEUTROPENICZNA – stosunkowo rzadko pojawia się gorączka, często bez dodatkowych cech infekcji.
• WYPADANIE WŁOSÓW

Planowo po zakończeniu Konsolidacji pacjent ma 2 tygodnie przerwy, bez żadnej chemii. Wymagana jest jedynie kontrolna morfologia raz na tydzień. Po tej przerwie, w zależności od grupy ryzyka pacjenci zaczynają kolejny etap leczenia:
  dla grup SR i MR – PROTOKÓŁ M
→  dla grupy HR – BLOKI HR