Protokół III (dla B-ALL i TALL)

wg. protokołu AIEOP-BFM ALL 2017

Wszyscy pacjenci z grupy HR (B-ALL i T-ALL) po skończonym bloku HR-3′, nie kwalifikowani do przeszczepu (alloHSCT), zaczynają etap reintensyfikacji, który zaczyna się od Protokołu III., najszybciej jak to możliwe, jeśli tylko spełnią poniższe warunki::
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– rosnąca liczba krwinek oraz:
•  GRAN (granulocyty) ≥ 500/μL
•  PLT (płytki krwi) ≥ 50,000/μL

Ten etap składa się z 3x Protokół III oraz 2x Przejściowe PODTRZYMANIE HR w następującej kolejności:
→ 1-wszy Protokół III (29dni)(7 dni przerwy)
→ 1-wsze Przejściowe PODTRZYMANIE HR (4 tyg.) (7 dni przerwy)
→ 2-gi Protokół III (29dni)→ (7 dni przerwy)
→ 2-gie Przejściowe PODTRZYMANIE HR (4 tyg.) (7 dni przerwy)
→ 3-ci Protokół III (29dni)

Wymagane warunki do podania CPM w dobie 15:
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– rosnąca liczba krwinek oraz:
• GRAN ≥ 500/μL
• PLT ≥ 50,000/μL

Wymagane warunki do rozpoczęcia Przejściowego PODTRZYMANIA HR:
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– rosnąca liczba krwinek oraz:
• GRAN ≥ 500/μL
• PLT ≥ 50,000/μL
– ALT/AST  < 10 x górna granica normy
– Bilirubina < 3 x górna granica normy

Ewentualne skutki uboczne w Protokole III i przejściowym PODTRZYMANIU HR:

• ZWIĘKSZONY APETYT – bardzo częsty skutek uboczny działania sterydów.
• UCZULENIE –
 podczas podawania krwi, płytek czy osocza może wystąpić reakcja uczuleniowa (opuchnięcie, zaczerwienienie skóry, wysypka). Dlatego ważna jest obserwacja dziecka i szybka reakcja – zgłoszenie pielęgniarce lub lekarzowi. Dziecko dostanie lek antyalergiczny.
• SPADEK PARAMETRÓW KRWI  – niska hemoglobina, mała ilość płytek czy granulocytów (tzw. neutropenia) to powszechne zjawisko po chemioterapii. Zazwyczaj przy HGB<8 g/dl toczona jest krew, gdy PLT<30 tys/μl toczone są płytki, a na odbicie się granulocytów musimy po prostu cierpliwie poczekać.
• CUKRZYCA STEROIDOWA – zazwyczaj cukrzyca steroidowa jest odwracalna i powinna ustąpić po odstawieniu sterydów.  Leczenie polega na stosowaniu diety cukrzycowej (dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów) i (w zależności od stopnia zaburzenia tolerancji glukozy) doustnych leków przeciwcukrzycowych lub insuliny.
• PODWYŻSZONE PRÓBY WĄTROBOWE
• WYMIOTY
• BRAK APETYTU
• POLINEUROPATIA

Po zakończeniu trzeciego Protokołu III, najszybciej jak to możliwe, pacjent zaczyna ostatni etap leczenia tzw. PODTRZYMANIE (Maintenance):
→  PODTRZYMANIE