DNX-FLA (dla B-ALL i T-ALL)

wg. protokołu AIEOP-BFM ALL 2017

Protokół DNX-FLA przeznaczony jest dla pacjentów z grupy HR, którzy mieli niewystarczającą odpowiedź po blokach HR (tzn. MRD ≥ 5 x 10^-4) i są kierowani na przeszczep. Etap rozpoczyna się najszybciej jak to możliwe, gdy tylko spełnione są poniższe warunki:
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– rosnąca liczba krwinek oraz:
•  GRAN (granulocyty) ≥ 500/μL
•  PLT (płytki krwi) ≥ 50,000/μL
– ALT/AST  < 10 x górna granica normy
– Bilirubina < 3 x górna granica normy