Objawy

Do niepokojących objawów, które powinny skłonić do jak najszybszego zgłoszenia się do lekarza i wykonania badań krwi, należy zaliczyć:
• bladość skóry
• zmęczenie i senność
• nawracające, przedłużające się i często trudne do wyleczenia infekcje, zwłaszcza górnych dróg oddechowych (obniżona odporność)
• ból w kościach i w stawach (bóle nóg)
• siniaki i wybroczyny
• krwawienia np. z nosa lub dziąseł (spowodowane spadkiem liczby płytek we krwi, zaburzeń układu krzepnięcia),
• powiększone węzły chłonne (z regóły niebolesne)  na przykład na szyi, z tyłu głowy, pach lub pachwin
• drażliwość
• powiększenie lub bolesność jąder
• utrata apetytu, nudności

Jeśli którykolwiek z tych objawów zauważymy u siebie lub swojego dziecka, należy skonsultować się z lekarzem jak najszybciej, który powinien zlecić badanie krwi z rozmazem ręcznym. Warto pamiętać jednak, że niektóre z tych symptomów mogą towarzyszyć innym chorobom, nie koniecznie chorobie hematologicznej, jaką jest białaczka.

Badania, które warto wykonać, to:

1. MORFOLOGIA KRWI
U chorego z objawami sugerującymi ostrą białaczkę, morfologia wykazuje z reguły duże odchylenia od normy. Najczęściej obserwuje się zmniejszenie ilości wszystkich krwinek (czyli krwinek czerwonych – RBC  oraz białych – WBC i płytek krwi – PLT). Wartości te są znacznie poniżej normy lub ilość białych krwinek (WBC) jest bardzo duża przy zmniejszonej ilości czerwonych krwinek i płytek krwi. Możliwe są również inne zaburzenia (np. obniżona ilość krwinek czerwonych i białych przy prawidłowej ilości płytek krwi), niemniej jednak praktycznie u każdego chorego stwierdzane są jakieś odchylenia w badaniu morfologii krwi.

Należy podkreślić, że na podstawie wyniku morfologii nie można w żadnym wypadku postawić rozpoznania ostrej białaczki, gdyż odchylenia takie można stwierdzić także w innych chorobach.

2. ROZMAZ KRWI
Badanie to pokazuje ile jest poszczególnych rodzajów krwinek (w procentach lub liczbach) czyli ile jest neutrofilii, limfocytów i innych białych krwinek. Istnieją dwie metody wykonania rozmazu:
AUTOMATYCZNY (szybsza, tańsza i dużo bardziej dostępna) – niestety dla białaczki wyniki mogą być zafałszowane
RĘCZNY – (oglądanie krwi pod mikroskopem przez diagnostę laboratoryjnego). Dla wprawnego diagnosty nie powinno być problemem zauważenie nieprawidłowych komórek (blastów) we krwi, co bardzo mocno sugeruje ostrą białaczkę.

Do postawienia ostatecznej diagnozy dla ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) potrzebne jest wykonanie BIOPSJI SZPIKU. Badanie materiału uzyskanego w trakcie biopsji szpiku polega na ocenie komórek szpiku i pozwala określić ile jest nieprawidłowych komórek (blastów). Ponadto wykazuje czy mamy do czynienia z ostrą białaczką limfoblastyczną czy ostrą białaczką szpikową, co ma podstawowe znaczenie dla rodzaju leczenia. Białaczkę rozpoznaje się, jeśli blasty stanowią 20% lub więcej komórek utkania szpikowego.

(źródło m.in.: https://hematoonkologia.pl)