SEPSA – to się leczy??? Magiczny koktajl wit C + wit B1 + hydrokortyzon

Interwencja, którą chcę Wam przedstawić, ma charakter eksperymentu, ale mam nadzieję, że najbliższe lata przyniosą wystarczająco wiele dowodów, aby można było wprowadzić ją jako standardową procedurę przy podejrzeniu sepsy i dla odwrócenia postępu sepsy już rozpoznanej.

Czym jest SEPSA?

SEPSA – inaczej zwana posocznicą, to stan zagrożenia życia spowodowany ciężką infekcją (w wyniku zakażenia bakteriami, grzybami, wirusem). Sepsa występuje, gdy organizm uwalnia wiele określonych substancji chemicznych do krwiobiegu, aby zwalczyć infekcję, która wywołuje przytłaczającą reakcję zapalną w całym ciele.

Sepsę zazwyczaj leczy się antybiotykami i płynami podawanymi dożylnie, m.in. lekami “przeciwzapalnymi” t.j. sterydami (np. hydrokortyzon). W ostatnim czasie okazało się, że kombinacja niektórych leków może być znacznie skuteczniejsza niż podawanie ich oddzielnie.

Magiczny koktajl prof. Marika

Od dłuższego czasu amerykański lekarz, prof Marik, dyrektor Oddziału Pulmonologii i Intensywnej Terapii z Eastern Virginia Medical School w Norfolk, starał się pomóc DOROSŁYM pacjentom, u których sepsa doprowadzała do zgonu nawet w 40% przypadków (w krajach ubogich liczba ta dochodzi nawet do 60%). Opracował „magiczny” koktajl, składający się z wit C (askorbinianu sodu), wit B1 (tiaminy) i hydrokortyzonu (w skrócie “koktajl”).

W 2017 roku zakończył trwającą 7 miesięcy obserwację z użyciem koktajlu u swoich pacjentów. Wyniki były niesamowite: porównał 2 grupy pacjentów (po 47 osób każda) i okazało się, że śmiertelność szpitalna wynosiła 8,5% (4 z 47) w grupie, w której zastosowano koktajl w porównaniu z 40,4% (19 z 47) w grupie kontrolnej. Wynik oceny niewydolności narządowej u sepsy zmniejszył się u WSZYTKICH pacjentów w grupie poddanej eksperymentowi, przy czym u ŻADNEGO nie wystąpiła postępująca niewydolność narządów. Te wyniki jednoznacznie sugerują, że wczesne stosowanie dożylnej witaminy C, wraz z kortykosteroidami i tiaminą, może być skuteczne w zapobieganiu postępującej dysfunkcji (uszkodzenia) głównych narządów, w tym ostrego uszkodzenia nerek, oraz w zmniejszaniu śmiertelności pacjentów z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym. Często poprawa następowała w ciągu zaledwie 48h od podania koktajlu!

W pracy z 2018 roku, prof Marik przedstawił już dane dla 151 dorosłych pacjentów, u których zastosowano koktajl, a wśród których zmarł tylko 1 pacjent z powodu sepsy (poniżej 1%!!!).

Obecnie prowadzone jest kilka badań klinicznych badających skuteczność metody prof. Marika. Jednym z nich jest VICTAS (LINK), które ma być przeprowadzone w 30-40 głównych akademickich ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych i będzie obejmować co najmniej 500 pacjentów. Jest duża szansa, że końca 2019 roku, będą dostępne już wyniki dużego prospektywnego badania potwierdzające, że koktajl prof. Marika jest bezpieczny i skuteczny przy sepsie.

Co to jest koktajl prof Marika i jak to działa?

Koktajl zastosowany przez prof. Marika u pacjentów z sepsą to kombinacja witaminy C, tiaminy i hydrokortyzonu.

Witamina C i Hydrokortyzon

Obie substancje mają liczne i synergicznie korzystne efekty przy sepsie, hamują procesy prozapalne, chronią przed blokowaniem i przywracają funkcjonalność naczyń włosowatych (ich podstawowym zadaniem jest transport składników odżywczych do tkanek), które podczas postępującej sepsy zostają zablokowane, co w konsekwencji prowadzi do niewydolności wielonarządowej. Komórki wystawione na działanie toksyn wytwarzanych przez bakterie powodują śmierć komórek. Komórki nadal giną, gdy, poda się sam hydrokortyzon, tak samo dzieje się, gdy poda się wyłącznie witaminę C. Natomiast, gdy poda się zestaw hydrokortyzonu i witaminy C, komórki są chronione przed toksynami i przeżywają!

Warto także wspomnieć o niedoborach witaminy C w stanach chorobowych. Krytycznie chorzy pacjenci mają albo niskie albo wręcz niewykrywalne poziomy witaminy C (prawidłowy poziom to 40-60 µmol/l), co podkreśla wielokrotnie prof. Marik. Doustne podawanie wysokich dawek w takich przypadkach najczęściej nie jest w stanie przywrócić prawidłowego stężenia w surowicy, stąd potrzeba podawania wit C dożylnie. Jednak podczas dożylnego podawania megadawek wit C u pacjentów z niewydolnością nerek, wzrasta stężenie szczawianów, co wiąże się z większym ryzykiem ich odkładania i krystalizowania w nerkach. Z pomocą temu problemowi przychodzi tiamina, która chroni nerki.

Tiamina (wit B1)

Kilka badań wykazało niedobór tiaminy u pacjentów w stanie krytycznym (m.in. jedno z 2016 r. LINK i 2010 r. LINK), który prowadzi do zwiększenia produkcji mleczanu i w efekcie do ciężkiej niewydolności nerek. Tiamina jest także niezbędna w niektórych procesach metabolicznych z udziałem metabolitów witaminy C.

Jak widać stosowanie wit C i tiaminy podczas sepsy jest wskazane przede wszystkim z powodu ich potężnych niedoborów w stanach krytycznych.

Dostępne jest już wiele materiałów n.t. koktajlu prof Marika, tu kilka filmów (z napisami w języku polskim):

•  Wywiad z prof Marikiem – LINK

•  Wypowiedzi pielęgniarek – LINK

•  Informacja w mediach – LINK

W razie zagrożenia sepsą, przy już rozpoznanej sepsie, a zwłaszcza w sytuacji gdy już stan dziecka jest bardzo poważny i gdy lekarze rozkładają ręce i oznajmiają rodzicom, że „już nic się nie da zrobić” – warto pokazać ten artykuł lekarzom i porozmawiać o ewentualności zastosowania koktajlu (witC+WitB1+Hydrokortyzon). Te 3 substancje są łatwo dostępne, tanie i przede wszystkim (zastosowane razem) – znacznie zwiększają szanse na zatrzymanie postępującej sepsy. Badania co prawda są obecnie prowadzone na razie na dorosłych, ale u dzieci ten zestaw leków także może być skuteczny (są placówki, gdzie koktajl jest z powodzeniem podawany dzieciom).

Poniżej materiały (ze szczegółowym dawkowaniem koktajlu), które warto przekazać lekarzom:

•  Opis retrospektywnego badania prof. Marika – LINK +  LINK

•  Wykład prof. Marika – LINK

•  Strona o badaniu klinicznym VITCASLINK

•  Najnowsze badanie LOVIT n.t. stosowania wysokich dawek wit C podawanych dożylnie podczas sepsy – LINK

2 thoughts on “SEPSA – to się leczy??? Magiczny koktajl wit C + wit B1 + hydrokortyzon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *