Leczenie ALL

W Polsce ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) u dzieci zdiagnozowanych od 10.2018 r. leczy się w oparciu o NOWY protokół AIEOP-BFM ALL 2017.

Opis leczenia wg AIEOP-BFM ALL 2017 dla:
→ B-ALL
LINK
→ T-ALL – 
LINK

Dzieci zdiagnozowane przed 10.2018 r. leczy się w zależności od wieku:
– starsze > 1 r.ż. leczy się wg. protokołu ALL IC-BFM 2009, do pobrania TUTAJ
– niemowlęta (dzieci <1 r.ż.) leczy się wg. protokołu INTERFANT-06, do pobrania TUTAJ

Etapy leczenia wg ALL IC-BFM 2009:

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5

 

W celu przejścia na stronę opisu interesującego Ciebie etapu leczenia kliknij nazwę Protokołu z listy poniżej. Znajdziesz tam opis przebiegu leczenia oraz szczegółowe schematy (kalendarz każdego protokołu ze stosowanymi lekami).
etap1

→  Trwa 33 dni – PROTOKÓŁ  I’A lub IA
(jednakowy przebieg do 15 doby dla grup SR/IR/HR)

etap2
→ Dla grup SR i większość IR, trwa 29 dni – PROTOKÓŁ  IB
→ Dla grupy HR (i niektórych IR), trwa 56 dni – PROTOKÓŁ  Aug IB

etap3


→ Dla grupy SR/IR, trwa 56 dni – PROTOKÓŁ  mM i M
→ Dla grup HR, trwa 120 dni –
(BLOK HR-1′ + BLOK HR-2′ + BLOK HR-3′)x2

etap4
→ Dla grup SR/IR/HR, trwa 49 dni – PROTOKÓŁ  II


etap5

→ Dla grup SR/IR/HR, trwa do 104 tygodnia od rozpoczęcia leczenia – PODTRZYMANIE (MT)

 

Pacjent przechodzi wszystkie 5 ETAPÓW, jednak przebieg (zastosowana chemia) i czas leczenia w zakresie danego etapu zależy od grupy ryzyka, do której chory zostanie zakwalifikowany. Dodatkowo leczenie często wydłuża się z uwagi na przerwy spowodowane infekcjami, obniżonymi wynikami krwi, podwyższonymi próbami wątrobowymi oraz innymi powikłaniami po chemioterapii. W wyjątkowych sytuacjach leczenie może ulec zmianie (np. gdy jest wskazanie do przeszczepu lub badania cytogenetyczne wykaże mutację genu BCR/ABL1 — inaczej t(9;22) /chromosom Filadelfia /Ph+ – więcej o mutacjach znajdziesz TUTAJ).

PODZIAŁ NA GRUPY RYZYKA – kwalifikacja (tzw. stratyfikacja) do grupy ryzyka następuje podczas pierwszego etapu leczenia, czyli podczas indukcji remisji. Czynników wpływających na decyzję o przynależności do grupy ryzyka jest wiele:
• wiek dziecka
• ilość leukocytów (białych krwinek czyli WBC) w dniu diagnozy
• wczesna odpowiedź na sterydy (dzień 8)
• badanie szpiku i choroby resztkowej (dzień 15)
• uzyskanie remisji (braku objawów chorobowych) w dniu 33 (patrz. def. Remisja całkowita)
• wyniki badań cytogenetycznych przeprowadzonych na komórkach białaczkowych pobranych od dziecka (więcej o mutacjach genetycznych korzystnych i niekorzystnych rokowniczo znajdziesz TUTAJ).

Są trzy grupy ryzyka:
-> SR (standardowe, standard risk)
-> IR (pośrednie, intermediate risk)
-> HR (wysokie, high risk)

Informację o grupie ryzyka, do której zakwalifikowało się Twoje dziecko przekazuje lekarz.

ROKOWANIE
Najlepsze rokowanie mają dzieci w wieku 2-10 lat. Ponad ok. 80% osób dorosłych, a powyżej 90% dzieci uzyskuje remisję całkowitą > 5 lat bez wznowy choroby. Do niekorzystnych czynników należą:
• wiek poniżej 2 lub powyżej 10 r.ż.
• wysoka leukocytoza w chwili rozpoznania
• brak remisji po 33 dniach chemioterapii
• niektóre mutacje genetyczne (BCR/ABL1, rearranżacja MLL, hypodiploidia, Ph-like ALL, mutacje/delecje IKAROS)

W określeniu rokowania w ALL coraz większe znaczenie ma cytogenetyka, która jest badaniem charakterystycznych, dużych zmian w chromosomach komórek nowotworowych.

Mutacje genetyczne korzystne rokowniczo to: TEL/AML1, Hyperdiploidia, Translokacja t(1;19).

Dokładniejszy opis wyżej wymienionych, najczęstszych mutacji genetycznych wraz z rokowaniem znajdziesz TUTAJ.