Protokół II (dla B-ALL i T-ALL)

wg. protokołu AIEOP-BFM ALL 2017

Po 2 tygodniach od zakończenia Protokołu M pacjenci z B-ALL (SR i MR) i pacjenci z T-ALL (non HR), zaczynają Protokół II, jeśli spełniają poniższe warunki:
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– rosnąca liczba krwinek oraz:
•  GRAN (granulocyty) ≥ 500/μL
•  PLT (płytki krwi) ≥ 50,000/μL

Ten etap leczenia rozpoczyna się podaniem sterydów doustnych (DEXA), które podawane są przez 21 dni, a potem od 22 doby, przez kolejne 9 dni, dawka jest zmniejszana o połowę co 3 dni. Najczęściej pierwszy tydzień pacjent może przyjmować sterydy w domu, a do szpitala przychodzi w 8 dobie na wlewy chemii: VCR, DOX i PEG L-ASP. Pierwsza część tego etapu kończy się podaniem VCR i DOX w 29 dobie, a po 6 dniach przerwy, jeśli pacjent spełnia poniższe warunki:
– stan ogólny dobry, bez objawów infekcji
– rosnąca liczba krwinek oraz:
• GRAN ≥ 500/μL
• PLT ≥ 50,000/μL
w 36 dobie zaczyna się część druga Protokołu II podaniem CPM i chemii doustnej 6-TG (przez 14 dni).

Stosowane leki w Protokole II:

• DEXA (DEXAMETHASONE) – sterydy doustne (tabletki) – od 1 doby (3xdziennie) codziennie przez 31 dni, zmniejszana dawka od 22 doby.
• VCR (VINCRISTYNE) – chemia dożylna – podawana w 4 wlewach, w dobach: 8, 15, 22, 29.
DOX (DOXORUBICIN) –chemia dożylna – podawana w 4 wlewach (po 1h), w dobach: 8, 15, 22, 29.
PEG L-ASP (ONCASPAR) – chemia dożylna – podawana we wlewie przez 2h w dobie 8.
• CPM (CYKLOFOSAMID/ENDOKSAN) – chemia dożylna – podawana w 1 wlewie (przez 1h) w dobie 36 + płukanie przez 24h.
• ARA-C (CYTARABINE /CYTOZARY) – chemia dożylna – podawana w 2 cyklach w dobach: 38,39,40,41 oraz 45, 46, 47, 48.
• 6-TG (6-THIOGUANINE) – doustnie (tabletki) – od 36 doby (1xdz, wieczorem na pusty żołądek bez mleka) codziennie przez 14 dni.
• MTX-IT (METHOTREXATE) – chemia do kręgosłupa podawana podczas punkcji lędźwiowej w znieczuleniu ogólnym w dobach: 38 i 45. W przypadku zajętego OUN stosuje się dwa dodatkowe nakłucia wraz z MTX IT w dobach 1 i 18.

Ewentualne skutki uboczne w Protokole II:

• ZWIĘKSZONY APETYT – bardzo częsty skutek uboczny działania sterydów.
• UCZULENIE –
 podczas podawania krwi, płytek czy osocza może wystąpić reakcja uczuleniowa (opuchnięcie, zaczerwienienie skóry, wysypka). Dlatego ważna jest obserwacja dziecka i szybka reakcja – zgłoszenie pielęgniarce lub lekarzowi. Dziecko dostanie lek antyalergiczny.
• SPADEK PARAMETRÓW KRWI  – niska hemoglobina, mała ilość płytek czy granulocytów (tzw. neutropenia) to powszechne zjawisko po chemioterapii. Zazwyczaj przy HGB<8 g/dl toczona jest krew, gdy PLT<30 tys/μl toczone są płytki, a na odbicie się granulocytów musimy po prostu cierpliwie poczekać.
• CUKRZYCA STEROIDOWA – zazwyczaj cukrzyca steroidowa jest odwracalna i powinna ustąpić po odstawieniu sterydów.  Leczenie polega na stosowaniu diety cukrzycowej (dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów) i (w zależności od stopnia zaburzenia tolerancji glukozy) doustnych leków przeciwcukrzycowych lub insuliny.
• PODWYŻSZONE PRÓBY WĄTROBOWE
• WYMIOTY
• BRAK APETYTU
• POLINEUROPATIA

Planowo po zakończeniu Protokołu II pacjent ma 2 tygodnie przerwy, bez żadnej chemii. Wymagana jest jedynie kontrolna morfologia raz na tydzień. Po tej przerwie zaczyna się ostatni etap leczenia tzw PODTRZYMANIE (MT):
→  PODTRZYMANIE